Disclaimer

Booster verleent u toegang tot www.booster.store en geeft u de mogelijkheden kennis te nemen van onze diensten en mogelijkheden. Booster behoudt zich daarbij het recht voor om elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst tussen Booster en opdrachtgever.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Booster. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Booster en haar gebruikers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Booster.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Booster is een samenwerkingsverband van daar-om.nl en Combidesk.

Onze specialisten weten nog veel meer over online marketing en hoe jouw webwinkel kan groeien. Heb je meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op!